527a3a5f6d6dba254369badc62c5694dIsten örök terve, hogy a férfi és a nő a házasságban eggyé legyen: „Nem jó, hogy az ember egyedül van, alkossunk hozzá illő segítőt is." (Ter 2,18) „Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő."

Ezt a kapcsolatot Jézus szavaival nemcsak megerősíti, hanem szentségi rangra emeli: „Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét." (Mt 19), vagyis arra rendeli a házasságot, hogy Isten kegyelmét, szeretetét is közvetítse a házastársaknak egymáson keresztül.

A Biblia még ezt is írja: „Az Úristen az emberhez vezette az asszonyt." Ebben az odavezetésben hinni kell, - nemcsak két ember választja egymást, hanem Isten is őket önmaga és egymás számára. Isten a legjobbat adja Ádámnak, hisz Isten jó.

Mit ad a házasság szentsége a házasoknak?
• Segít a hűségben, hogy a két ember kapcsolata, - akik az örökké élő Istenhez kapcsolják az életüket, - örök legyen.
• Segít, a házaspárok egymás iránti szeretetében, elfogadásában, gyengédségben, kibékülésben.
• Segít, hogy társai legyenek egymásnak - nem vetélytársak, hanem segítőtársak.
• Segít a gyerekvállalásban, hogy megszülethessen a megfogant élet, a gyermek elfogadásában és nevelésében, hogy jól tudják felnevelni gyermekeiket, legyen lelki, szellemi, fizikai és anyagi erejük ehhez a feladathoz.

A házasság örök,
• mert Isten szeretete Örök.
• mert „Isten férfinak és nőnek teremtette az embert" - egy¬más nélkül csak fél emberek, együtt válnak egésszé.
• mert „...a kettő egy testté válik." - Többet le nem csatolható egyik sem a másikról, minthogy a saját testemről sem csatolhatom le kezemet, mert a másiké szebb.

Fontos, hogy a házasság örök és felbonthatatlan, mert ez biztonságot jelent - Istenbe kapaszkodunk az Örök hűségbe, - és mert csak ez ad biztonságot a család, a gyermekek számára. A szülők mutatják Istent, rajtuk keresztül lesz a gyermek számára érthető Isten.

Jelentkezés a házasságkötésre:

Az egyházi házasságkötésre plébániánkon lehetőleg a házasságkötés tervezett időpontja előtt 6 hónappal kell jelentkezni a plébános atyánál.

A jelentkezési lap kitöltéséhez az alábbi adatok és dokumentumok szükségesek:
1. Személyes adatok (név, születés hely, idő, vallás, keresztelés helye, ideje, szülők neve, vallása, lakcím, telefon)
2. Tanuk adatai (név, születési név, vallás, lakcím)

Továbbá két katolikus fél esetén:
1. Vőlegény és a mennyasszony három hónapnál nem régebbi kiállítású keresztlevele - ezt arról a plébániáról kell kikérni, ahol keresztelték őket,
2. Ha a jegyesek egyike sem lakik plébániánk területén, akkor a menyasszony lakhely szerinti plébániájáról engedélyt, azaz elbocsátót kell kérni (a két keresztlevél már szükséges hozzá),
3. Ha a másik félnek érvénytelenített házassága volt, akkor az egyházi bíróság ítéletének másolata.

Ha az egyik fél katolikus, a másik fél nem katolikus keresztény:
1. A katolikus fél három hónapnál nem régebbi keresztlevele - ezt arról a plébániáról kell kérni, ahol keresztelték őt,
2. Ha a katolikus fél nem lakik plébániánk területén, akkor a lakhely szerinti plébániájáról engedélyt, azaz elbocsátót kell kérni,
3. A nem katolikus félnek a saját felekezete igazolását, hogy meg van keresztelve,
4. A nem katolikus félnek nyilatkozattal igazolnia kell szabad állapotát (hogy nem házas)
5. Ha a másik fél özvegy, akkor elhunyt házastársa halotti anyakönyvének másolatával,
6. Ha a másik fél elvált, akkor polgári házasságkötésének felbontásáról szóló okirat-másolata,
7. Ha a másik félnek érvénytelenített házassága volt, akkor az egyházi bíróság ítéletének másolata.

Ha az egyik fél katolikus, a másik fél nincs megkeresztelve:
8. A katolikus fél három hónapnál nem régebbi keresztlevele - ezt arról a plébániáról kell kérni, ahol keresztelték őt,
9. Ha a katolikus fél nem lakik plébániánk területén, akkor a lakhely szerinti plébániájáról engedélyt, azaz elbocsátót kell kérni,
10. A nem megkeresztelt félnek nyilatkozattal igazolnia kell szabad állapotát (hogy még soha nem kötött házasságot)
11. Ha a másik fél özvegy, akkor elhunyt házastársa halotti anyakönyvének másolatával,
12. Ha a másik fél elvált, akkor polgári házasságkötésének felbontásáról szóló okirat-másolata,
A fentieket a házasság bejelentésekor lehet pontosítani.

Jegyesoktatás

Házasságot kötni majd' mindenki tud, képes rá. Házasságban élni azonban komoly elköteleződést jelent. Ezért az egyházi házasságkötésre közös jegyesoktatással készítjük fel jegyespárjainkat.

A jegyesoktatás nem tanít meg a jó házasságra, de segít abban, hogy a jegyesek a hitben elindulva, jó viszonyítási pontokat és példákat kapva, Isten segítségével és Vele élve jól tudják megtalálni házasságukban saját boldogságuk útját.

A néhány előre egyeztetett találkozó nem csak a szentség tartalmáról és a szertartás menetéről szól, hanem gyakorló házasok, hitoktatók osztják meg tapasztalataikat. A találkozókon lehetőség van kérdezésre, beszélgetésre, közös gondolkodásra is.

________________________________________

A házasok tízparancsolata

1. Légy nyitott és fejlődőképes! - A házasság nem révbe érkezés, nem végcél - tudnod kell növekedni és elmélyülni a szeretetben házastársaddal.
2. Fogadd el házastársad másságát! - Ne ámítsd magad, hogy majd TE megváltoztatod házastársad egyik vagy másik tulajdonságát - na akard őt saját hasonlatosságodra formálni. Ez még egy embernek sem sikerült!
3. A MÁSIKAT akard boldoggá tenni, ne saját boldogságodat hajszold! - "Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja felebarátaiért." "Szeretlek, mert vagy, mert ilyen vagy. Elfogadlak és vállallak minden pozitív és negatív tulajdonságoddal együtt egy egész életre." Ajándékozd neki teljesen az igazi gazdagság minden forrását: a teljes figyelmedet (ő a legfontosabb ember az életedben!), az idődet.
4. Magaddal szemben szigorúság, társaddal szemben engedékenység! - Ne várj mindig mindent őtőle! (Se a házimunkában, se a lelkiekben!)
5. Házastársadat a sorban SENKI és SEMMI meg nem előzheti!! - Mindig mindenben ő legyen az első - nem a gyerekek, nem a szülők, nem a munka, nem a karrier, stb. Amikor valaki házasságot köt, el kell vágni - és tudni kell elvágni - a szülőkhöz kötődő szálakat!
6. Legyen rugalmasan kialakítva a felelősségmegosztás! - Ki-ki képességei, természete szerint végezze a családban előkerülő tennivalókat, és eszerint tartozzon érte felelősséggel.
7. Legyen nyitott a család mások felé is! - A legtöbb házaspár összeborul, mint a káposztalevél. Ez nem egészséges, elszigetelődéshez, belterjes probléma-felhalmozódáshoz vezethet. Legyetek keresztény család, és vigyétek el más családokhoz is az Örömhírt!
8. Tiszted az életet. Fogadd örömmel a gyermekáldást! - Mondj IGEN-t az életre! Isten is IGEN-t mondott Rád! Ahol a (leendő) szülők igaz szeretettel szeretik egymást és Istent, és letették életüket-jövőjüket Isten kezébe, ott minden más - anyagi, munkaügyi, szabadidős, hobby stb. - szempont eltörpül. "Ami szükséges, azt megadja az Úr." A testi szeretet Isten ajándéka a számo¬tokra. Gondoltál már arra, hogy megköszönd Neki?
9. Ne feledd dicsérni társadat! - Ez a szeretet, az együttlét örömének egyik kifejezése. Ne érjen véget az udvarlás az esküvővel! Végy időnként feleségednek egy-egy szál virágot "csak úgy"! Készíts néha férjednek gyertyafényes vacsorát - csak az ő kedvéért! Nem elég egyszer, az esküvőn elmondani: "Szeretlek!" - hanem minden nap ezer jelét kell ennek adni - és néha nem árt újra és újra elmondani. Ne mondd, hogy "Úgyis tudja!", mert nem TUDNI akarja, hanem nap mint nap TAPASZTALNI!!
10. Legyen ünnep és lazítás is betervezve - kettesben! - "Az Úr napját szenteld meg!" A vasárnap nem arra való, hogy a férj túlórákat, fusimunkát végezzen, vagy a feleség egész nap süssön-főzzön, és a héten elmaradt házimunkát csinálja! Miből akarsz adni, ha nem töltekezel? Pár óra a mézesheteket idéző békességben, egy kellemes séta a természetben - felüdít egész hétre.

   

Miserend  

Hétfő

  7:30

Kedd
 18:00
Szerda
 18:00
Csütörtök  18:00
Péntek
 18:00

Szombat

18:00
Vasárnap

 9:00

Valamennyi szentmise helyszíne a Krisztus Király templom.

Kedden és pénteken szentmise helyett esetenként igeliturgia van áldoztatással.

 Gyóntatás időpontjai:

Szombaton:
17:10 - 17:50

Vasárnap:
8:15 - 8:50

Elsőpénteken:
17:15 - 17:50

   

Eseménynaptár  

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Hirdetés  

Minden hónap első csütörtökön 17:15-kor szentségimádást tartunk templomunkban a Rózsafüzér Társulat közreműködésével. Szentségimádásunk keretében a Prohászka Imaszövetséggel együtt imádkozunk a papi és szerzetesi hivatásokért.
   

n UEA logo


 maria radio